Хибридно събитие:
КОНФЕРЕНЦИЯ

Дни на Ехокардиографията София 2022

Hyatt Regency Sofia
8 - 10 април 2022

Регистрация

За нас

Българска асоциация по сърдечносъдова образна диагностика е новосъздадена медицинска организация с нестопанска цел, ръководена от специалисти в областта на ехокардиографията и образната диагностика в България.

Нашата мисия е да повишим професионалното равнище в сферата на ехокардиографията и образната диагностика чрез унифицирани критерии, както и да си сътрудничим със сходни български и чуждестранни организации, държавни и неправителствени институции.

Основната цел на Асоциацията е чрез организиране на научни конференции, конгреси, семинари, обучителни курсове и дискусии да се внедрят съвременните технологични иновации и практики в посока развитие на специалистите в областта и последващата им грижа към пациентите.

Освен това Асоциацията се заема да поддържа висок обществен и професионален престиж като насърчава творческата активност на своите членове.