Дни на Ехокардиографията - София 2022

Организационен комитет


Председател:
Доц. Красимира Христова, дм

Членове:
Проф. Елена Кинова
Доц. Светлин Цонев