Дни на Ехокардиографията - София 2022

Клинични случаи


Бихте могли да вземете участие в предстоящата конференция с клиничен случай. Всички изпратени клинични случаи ще бъдат разгледани от научния комитет.

Обемът на клиничния случай трябва да бъде между 200-250 думи

Моля, изпратете Вашите клинични случи както на български, така и на английски език.

Моля, подчертайте името на автора, който ще представи клиничния случай.

Авторите ще получат потвърждение за получения клиничен случаи по e-mail, от електронния адрес, на който е изпратено резюмето.

Моля, изпратете Вашите клинични случи на e-mail: echodayssofia@gmail.com

Краен срок за изпращане – 25 мерт 2022 г.


На всички регистрирани участници ще бъдат изпратени електронни сертификати за участие.