Минали събитияIII Национална среща по ехокардиография и неинвазивна образна диагностика в кардиологията
04.07.2019 - 06.07.2019
Риу Правец