Членство


КОЙ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА
Всяко физическо лице – лекар, който има призната правоспособност да упражнява професията или заема академична изследователска или административна длъжност и/или практикува професията може да бъде пълноправен член на Асоциациацията. Членството е отворено за всички специалисти в областта на ехокардиографията и образната диагностика в кардиологията.

ТАКСА
Членският внос за една година е в размер на 25 лева.

ПРОЦЕДУРА
Подайте писмено заявление на khristovabg@yahoo.com
След като попълните заявлението ще получите банкови координати за плащане на членския внос.

*При заплатена регистрационна такса за предстоящата конференция „2020: Година на образната диагностика“ Вашата такса членство в Асоциацията ще бъде покрита за една календарна година.