Конференция „2020: Годината на образната диагностика“

Организационен комитет


Председател:
Доц. Красимира Христова, дм

Членове:
Проф. Галина Кирова
Проф. Елена Кинова
Проф. Милена Станева
Проф. Найденка Златарева
Доц. Камелия Генова
Д-р Румен Маринов
Д-р Светлин Цонев
Николай Целов