Конференция „2020: Годината на образната диагностика“

Основни теми


Левокамерна и деснокамерна функция при различни популации
Клапни заболявания
Мултимодалност на изображенията и изкуствен интелект, прилагани към кардиологичните техники за образна диагностика
Стрес-ехокардиография
Сърдечносъдов магнитен резонанс
Сърдечна компютърна томография
Перфузионно изображение на миокарда
CMR техники на сърдечносъдово изобразяване