Конференция „2020: Годината на образната диагностика“

Резюмета


Бихте могли да вземете участие в предстоящата конференция с доклад. Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет.

Обемът на резюмето трябва да бъде между 200-250 думи и би следвало да има цел, аргумент и заключение.

Моля, изпратете Вашите резюмета както на български, така и на английски език.

Моля, подчертайте името на автора, който ще представи резюмето.

Авторите ще получат потвърждение за получения абстракт по e-mail, от електронния адрес, на който е изпратено резюмето.

Моля, изпратете Вашето резюме на e-mail: ahorozova@cic.bg

Краен срок за изпращане – 30 септември 2020 г.


На всички регистрирани участници ще бъдат изпратени електронни сертификати за участие.